ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ  

0

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος pixelpro.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στη διεύθυνση www.pixelpro.gr, στο εξής αναφερόμενο ως το «Κατάστημα» ή «εμείς», ανήκει στην ατομική επιχείρηση  με την επωνυμία «Aurimas Vismantas, Pixelpro», ΑΦΜ: 171538654, ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 167636324000, στο εξής αναφερόμενη ως η «Διαχειρίστρια εταιρεία», η οποία εδρεύει στο 186 Μουζάκι Ζακύνθου, ΤΚ 29100.
Τηλέφωνο: +30 26954 00279
Email: [email protected]
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως επισκέπτες του Καταστήματος.
Η αποδοχή των όρων χρήσης, η οποία θεωρείται ως γενομένη με την πλοήγησή σας στο Κατάστημα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας προς τους όρους αυτούς.
Η Διαχειρίστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενό τους.

 

 1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
  Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου του Καταστήματος (κείμενα, εμπορικά σήματα, εικόνες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.ο.κ.) καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Διαχειρίστριας εταιρείας ή τρίτων μερών, από τη στιγμή δημοσίευσής του στο διαδίκτυο και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το όνομα χώρου (www.pixelpro.gr) είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
  Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του Καταστήματος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διαχειρίστριας εταιρείας. Επιτρέπεται εξαιρετικά και μόνο για μη εμπορική χρήση, η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή αναδημοσίευση περιεχομένου στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσης του Καταστήματος.

 2. Περιορισμός ευθύνης

         Η Διαχειρίστρια εταιρεία πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης, συντήρησης και βελτίωσης του Καταστήματος. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας, επιδιώκοντας να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες.

Ωστόσο, είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές κατά την περιήγηση στο Κατάστημα ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware). Τόσο σε αυτή την περίπτωση, όσο και στην περίπτωση της έλλειψης ικανότητας χρήσης του Καταστήματος, η Διαχειρίστρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, μπορεί να προκύψει.

Η Διαχειρίστρια εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του Καταστήματος, ενώ οι χρήστες καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφάλειας και ακεραιότητας των συσκευών τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Διαχειρίστρια εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή ως συνέπεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης, όχι όμως αποκλειστικά, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τη συσκευή ή τον εξοπλισμό σας ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω αυτού.

 

 1. Ευθύνη των χρηστών

         Στις περιπτώσεις που το Κατάστημα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν ή να αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα ή οποιονδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή στο Κατάστημα, ή στις σελίδες του Καταστήματος στα μέσα κοινωνικής, οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενό τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες δεσμεύονται με τη χρήση του Καταστήματος να μην αποστέλλουν ή δημοσιεύουν περιεχόμενο το οποίο:

 • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει διακρίσεις βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.
 • Να παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών.
 • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware) αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
 • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).


Οι χρήστες δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν το Κατάστημα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την κίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Διαχειρίστριας εταιρείας για παράνομες πράξεις, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Διαχειρίστριας εταιρείας ή τρίτου.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του Καταστήματος γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Καταστήματος εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν είναι ορθοί και αναλογικοί.

 

 1. Υποχρεώσεις των χρηστών

         Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη χρήση του Καταστήματος είναι αληθείς και ακριβείς. Η Διαχειρίστρια εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά και ακριβή στοιχεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των προσφερόμενων από το Κατάστημα προϊόντων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και η Διαχειρίστρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά. Επίσης, η Διαχειρίστρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ασυμβατότητας προϊόντος που παρέχεται από τη Διαχειρίστρια εταιρεία και το οποίο επιλέγετε οι ίδιοι. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

 

 1. Τελικές διατάξεις

  Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, τυχόν ευθύνη της Διαχειρίστριας εταιρείας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαριά αμέλεια.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.